Expertise SBO/SO Pilot IKC Kameleon

In januari 2023 heeft het samenwerkingsverband aangegeven een pilot te starten waarbij het reguliere basisonderwijs gedurende een bepaalde tijd een beroep kon doen op de expertise vanuit het speciaal onderwijs. Het IKC Kameleon heeft besloten hierop te reageren. Op...

Expertise SBO/SO Pilot IKC St Martinus

Vanaf schooljaar 2022-2023 is gestart met het inzetten van specialistische expertise vanuit De Schilderspoort en De Rabot binnen reguliere basisscholen in de vorm van enkele pilots.   Het brengen van expertise van het SBO en SO naar het reguliere BAO heeft tot...

Netwerk Het Jonge Kind

Op donderdag 16 mei 2024 kwamen de deelnemers van Netwerk Het Jonge Kind bij elkaar. We waren dit keer te gast op IKC st. Martinus in Zevenaar waar Koen Egging (leerkracht groep 1-2-3) en Anneke Withaar (ambulant begeleider SWV de Liemers) een korte presentatie gaven...

IB Netwerk 15 mei

Op 15 mei werd het laatste IB-netwerk van dit schooljaar georganiseerd. We luisterden naar de laatste ontwikkelingen t.a.v. VVE/Het jonge kind en Dennis Arnold vertelde ons over de motorische ontwikkeling van kinderen. Dit bracht mooie gesprekken op gang!...