Welkom op de website van

Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat De Liemers

“Onderwijs dat bij je past, we zien wie je bent, je merkt dat we in je geloven.”

Scholen

Informatie voor onderwijsprofessionals.

Ouders

Uw kind heeft extra ondersteuning nodig.

Missie & Visie

Binnen Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat De Liemers werken alle medewerkers samen aan de centrale opdracht om een optimale ontwikkeling, zo thuisnabij en zo inclusief mogelijk, van ieder kind te realiseren. Ons onderwijs gaat uit van erkenning, respect en waardering van verschillen tussen kinderen. De ontwikkeling van ieder kind staat centraal. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen is het noodzakelijk dat er gedifferentieerd en flexibel gewerkt wordt. Dit betekent denken, praten en handelen in mogelijkheden en kansen. We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen en zetten ons in om deze verwachtingen waar te maken. 

‘Onderwijs dat bij je past, we zien wie je bent, je merkt dat we in je geloven’

Documenten: Ondersteuningsplan 2019-2023

Boeken

agenda

Komende activiteiten en evenementen

i

Blog

Nieuws en aankondigingen

 

Netwerk Het Jonge Kind

Afgelopen dinsdag, 30 januari 2024, kwamen diverse professionals die het jonge kind een warm hart toedragen samen op IKC De Tragellijn in Lobith. Tijdens de netwerkbijeenkomsten Aandacht voor Het Jonge Kind worden diverse them a's besproken en vindt er uitwisseling...

Lees meer

IB-netwerk bijeenkomst 24 januari 2024

Op 24 januari jl. kwamen de intern begeleiders van ons samenwerkingsverband samen in Zaal Berendsen in Loo tijdens de IB-netwerkbijeenkomst. Dit was de tweede bijeenkomst van dit schooljaar. Deze ochtend is er gesproken over 'Op weg naar preventiever werken' en...

Lees meer

Trainingen Alinea

De afgelopen periode zijn er drie trainingen georganiseerd voor het programma Alinea. Op 9 oktober en 18 januari waren dit Leerkracht-kindtrainingen, op 7 december was de training gericht op leerkrachten en implementatie van het programma. Veel kinderen en...

Lees meer

Besturen

Medewerkers

Scholen

Leerlingen

Adres:    Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
Telefoon:    0316-341618
Email:    info@swvdeliemers-po.nl

 

Logo

© 2024 - Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat De Liemers | Privacyverklaring