Home

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers

Binnen het Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers werken alle medewerkers van de scholen en van het samenwerkingsverband samen aan de centrale opdracht: om een optimale ontwikkeling, zo thuisnabij en zo inclusief mogelijk, van ieder kind te realiseren. Ons onderwijs gaat uit van erkenning, respect en waardering van verschillen tussen leerlingen. Ieder kind wordt erkend, geaccepteerd en gewaardeerd om wie het is. We onderschrijven het recht van ieder kind om in zijn of haar buurt naar school te gaan. Door jonge kinderen hiermee op te laten groeien, dragen we bij aan een meer inclusieve samenleving waarin diversiteit ‘gewoon’ is. Personeel, leerlingen en ouders/verzorgers delen deze inclusie gedachte.

We erkennen de diversiteit in onze samenleving en daarmee binnen ons onderwijs en hebben respect  en waardering voor ieders eigenheid. We sluiten niemand buiten, iedereen hoort erbij. Diversiteit is een rijkdom waarvan iedereen leert en beter wordt. Iedereen is welkom, leerlingen helpen elkaar en het team werkt samen. Iedereen behandelt elkaar met respect. Er is partnerschap tussen medewerkers en ouders. Het Liemers Lijstje is onze belofte aan onze leerlingen.

“Onderwijs dat bij je past, we zien wie je bent, je merkt dat we in je geloven”.

liemers