Expertise SBO/SO Pilot IKC Kameleon

21-mei-24

In januari 2023 heeft het samenwerkingsverband aangegeven een pilot te starten waarbij het reguliere basisonderwijs gedurende een bepaalde tijd een beroep kon doen op de expertise vanuit het speciaal onderwijs.

Het IKC Kameleon heeft besloten hierop te reageren. Op bepaalde domeinen, met name gedrag, waren we handelingsverlegen om de juiste ondersteuning te kunnen bieden en verbinding tot stand te brengen met het speciaal onderwijs.

Onze aanvraag werd, met een goede onderbouwing, in een persoonlijk gesprek met Otto Kamps toegekend. Wij konden vanaf dat moment gebruik maken van de expertise van Nicolette de Graaf, SO-leerkracht aan de Rabot in Didam.

Nicolette was eens per twee weken een dag op ons IKC aanwezig. Ze heeft ons, op een prettige manier ondersteund bij onze hulpvragen. Deze hadden zowel betrekking op individuele leerlingen als op het meedenken over doorgaande lijnen en het maken van beleid hierop. Dit was van een grote meerwaarde aangezien we midden in een visie-traject zaten.

Praktisch gezien heeft de aanwezigheid van Nicolette geresulteerd in bijv. ondersteuning bij het beschrijven van beleidsplannen, hulp bij gedragsvragen en het borgen/beschrijven van afspraken hierover. Er was sprake van een intensieve samenwerking met de intern begeleiders en leerkrachten.

Wij zijn ontzettend blij dat we de mogelijkheid hebben gekregen om aan deze pilot deel te nemen. Het heeft ons geholpen in het proces waarin wij ons als IKC ons op dit moment bevinden. Dat kwam mede door de laagdrempeligheid van het contact met Nicolette. We danken haar van harte hiervoor en kijken met een plezierige manier terug aan de samenwerking én hoopvol naar de toekomst!

 

John Willemsen

Intern Begeleider IKC Kameleon

Lezing Executieve functies en hoogbegaafdheid

Op donderdag 23 mei hebben we genoten van een inspirerende lezing van Ans Ramaut. Tijdens deze bijeenkomst heeft Ans ons meegenomen in de ontwikkeling van executieve functies met extra aandacht voor HB. Het was een goed bezochte avond met na afloop positieve...

Op IKC Remigius voel ik mij fijn en mag iedereen er zijn!

Hallo allemaal, graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Esmay Kunst, ik ben 7 jaar oud en zit nu in groep 3 op het IKC Remigius. Dit is mijn 3e jaar op deze school. Ik heb het syndroom van down. Dit houdt in dat ik een geestelijke beperking heb en dat het krijgen...