Samen passend onderwijs vorm geven

Ondersteuning

Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat past bij zijn of haar mogelijkheden en behoeften.

Het kind

Kinderen verschillen in onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Ontdek wat wij kunnen betekenen om samen met jullie het ‘lastige omgaan met verschillen’ om te buigen naar de kansen die er zijn.

De leerkracht

Binnen de klas heb je als leerkracht te maken met verschillen in onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen. Omgaan met deze diversiteit maakt ons werk uitdagend en boeiend, maar soms ook lastig. Dankzij jouw professionaliteit, de samenwerking in het team en de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband kun jij de beste oplossingen realiseren in de klas.

Ambulante begeleiding

Door middel van ambulante begeleiding kunnen wij een bijdrage leveren aan het verhelderen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind en de begeleidingsvragen van de leerkracht.

Gedrag

Ambulante begeleiding kan ingezet worden als er een hulpvraag is over gedrag. Dit kan een vraag zijn op individueel niveau, maar ook op groepsniveau. Op groepsniveau maken wij gebruik van de volgende methodieken: Groepsgeluk, Klassenkracht, Taakspel en Beeldcoaching.

Ontwikkeling / leren

Ambulante begeleiding kan ingezet worden als er een hulpvraag is over ontwikkeling / leren (didactiek). Er kunnen bijvoorbeeld vragen zijn rondom taal en rekenen, maar ook op het gebied van hoogbegaafdheid of een lichamelijke beperking kunnen wij ondersteuning bieden.

Mogelijkheden

Extra ondersteuning

Soms is er naast ambulante begeleiding meer nodig om een kind passende ondersteuning te bieden.
Documenten: Extra ondersteuning

Leerplein

Tijdelijk arrangement (20 weken) waarbij kinderen op een betekenisvolle manier intensieve begeleiding krijgen (locatie Schilderspoort).

Arrangement basisonderwijs

Bedoeld voor kinderen met een grote ondersteuningsvraag, zodat thuisnabij onderwijs mogelijk is.

Meer en hoogbegaafde kinderen

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen waarbij de basisschool handelingsverlegen is. De kinderen bezoeken de MIK-klas een middag in de week (locatie Candea of Liemers college).

Observatiegroep kleuters

Tijdelijke voorziening voor kleuters waarbij de ondersteuningsbehoefte onduidelijk is (locatie Schilderspoort).

Preventieve Logopedie

Preventieve logopedie richt zich voornamelijk op het opsporen van spraak- en taalproblemen bij jonge kinderen en adviseert ouders en scholen hoe te handelen.

Kentalis

Voor vragen over kinderen die moeite hebben met spraak, taal of slechthorend / doof zijn. Samen kijken we welke specifieke begeleiding nodig is en hoe we dit kunnen realiseren.

TLV / CLO

De Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) is de toewijzingscommissie voor toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) en arrangementen binnen ons samenwerkingsverband.
Wij maken gebruik van het administratiesysteem Kindkans.

De samenstelling van de Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) is als volgt:

Voorzitter/onderwijskundige: Dhr. drs. C. van Helvoirt
Orthopedagoog: Mevr. drs. A. Slikkerveer
Secretariaat: Mevr. M. van Dijk-de Fouw

Aanvraagformulier
Overige documenten CLO en planning

BOZ blokken

Assessment en Coaching

In het kader van verhoogde flexibiliteit werken we met verschillende functieprofielen met de mogelijkheid tot inzet van deelassessments of kijkwijzers. Vanaf januari 2020 bieden we in ons samenwerkingsverband naast assessments voor leerkrachten, ook assessments voor intern begeleiders aan.
Coachen houdt in dat je een ander helpt doelen te verwezenlijken en zich verder helpt te ontwikkelen. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor ben je in staat het zelf reflecterende en zelfsturende vermogen van de coachee optimaal te stimuleren.
Heel vaak zetten we Beeldcoaching in, maar afgelopen jaren zijn dit vaak ook gesprekken geweest, zowel individueel als in teamverband.
De basis voor deze gesprekken zijn veelal gebaseerd op Transactionele Analyse, Deep Democracy, Oplossingsgericht coachen en Systemisch Werken.

Documenten: Informatie beeldcoaching

Deskundigheids-bevordering

Het aanbod deskundigheidsheidsbevordering is bestemd voor alle professionals binnen ons samenwerkingsverband. Het uitgangspunt hierbij is om af te stemmen wat scholen nodig hebben om hun basisondersteuning en extra ondersteuning zo goed mogelijk in te richten.
Zie ook de klachtenregeling.

Documenten: Deskundigheidsaanbod

Besturen

Medewerkers

Scholen

Leerlingen

Adres:    Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
Telefoon:    0316-341618
Email:    info@swvdeliemers-po.nl

 

Logo

© 2024 - Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat De Liemers | Privacyverklaring