aangesloten organisaties

Besturen

Stichting LiemersNovum

Stichting Innerwaard

Stichting Schilderspoort

De Onderwijsspecialisten

Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer

Stichting Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden

Stichting Katholiek Onderwijs Giesbeek-Lathum

Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat De Liemers

Stichting LiemersNovum

Stichting Innerwaard

Stichting Schilderspoort

De Onderwijsspecialisten

Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer

Stichting Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden

Stichting Katholiek Onderwijs Giesbeek-Lathum

aangesloten organisaties

Ons werkgebied is De Liemers; hiertoe behoren de gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en Montferland (Didam).

Doorgaande lijn

Er wordt binnen De Liemers gewerkt aan een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot minimaal 18 jaar. Hierbij werkt de gehele keten samen (de voorschoolse voorzieningen, het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs). Het Liemers lijstje is daarbij het uitgangspunt. Doorgaande ontwikkellijnen op het gebied van competenties, vaardigheden en kennis bij de overgangsmomenten worden in verschillende werkgroepen verder uitgewerkt en gerealiseerd.

Website: www.liemerslijstje.nl

VVE

Voor- en vroegschoolse Educatie

HJK

Het Jonge Kind

Doorgaande lijn

Overgang Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs

OPR

Ondersteuningsplanraad

VVE

Voor- en vroeg-schoolse Educatie

Dit betreft de overgang van de voorschoolse instelling naar het primair onderwijs.

Documenten: VVE

HJK

Het Jonge Kind

In de periode 2016-2020 in de projectgroep Aandacht voor Het Jonge Kind actief geweest. Doel was het inspireren en informeren van professionals die met jonge kinderen werken. Binnen De Liemers zijn er ambassadeurs van Het Jonge Kind die ervoor zorgen dat het balletje blijft rollen.

 

Innerwaard: Manon van de Weerthof
Liemers Novum: Tineke Sloot
SWV De Liemers: Lucy Geurds, Liesbeth Timmerije, Anneke Withaar en Inge Groenewoud
Doorgaande lijn

Overgang
Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs

Hiervoor is een werkgroep actief die op thema’s oplossingen bedenkt om op onderdelen een betere aansluiting te realiseren. Hierin zitten zowel medewerkers vanuit het Primair Onderwijs als vanuit het Voortgezet Onderwijs.

OPR

Ondersteuningsplan-raad

Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke plicht om een OPR in te richten. De OPR moet instemmen met het ondersteuningsplan.
Documenten: OPR

Ouder Medewerker
LiemersNovum: Maaike van den Bogaard (ouder Bem) Elsa Goor
(leerkracht DaVinci Zevenaar)
LiemersNovum: Leroy de Wit
(ouder Montessori Westervoort)
Femke Riphagen
(directeur Sterrenschool)
Innerwaard: René Looijs
(ouder Remigius)
Maicke Kuiper
(leerkracht de Brug)
namens de 1-pitters
(3 scholen):
Jacqueline Berns
(ouder Overlaat)
Karin Roekens
(IB-er Paulusschool)
SBO Schilderspoort: Menno Ypma
(ouder Schilderspoort)

Daisy Hoedemaker
(leerkracht Schilderpoort)
Rabot: vacature Gaby de Jager
(Leerkracht Rabot)

Contact OPR: opr@swvdeliemers-po.nl

Besturen

Medewerkers

Scholen

Leerlingen

Adres:    Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
Telefoon:    0316-341618
Email:    info@swvdeliemers-po.nl

 

Logo

© 2024 - Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat De Liemers | Privacyverklaring