uw kind heeft extra ondersteuning nodig

Ouders
ondersteuning

Samenwerken met ouders en school

Uw kind verdient extra aandacht. Samen vinden we de juiste weg voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Om te zien hoe het samenwerkingsverband werkt hebben we een kort filmpje gemaakt.

aanvraag

Ambulante Begeleiding

Het startpunt is de school. De leerkracht en / of intern begeleider heeft met u besproken dat uw kind extra hulp nodig heeft. Er kan dan samen met u besloten worden om ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband in te zetten.

Folder: Ambulante begeleiding

Aanvraag

toelaatbaarheids-verklaring

 

Als een school niet de extra ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft, dan gaat de intern begeleider samen met u op zoek naar een school die dit wel kan. Dat kan een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn als uw kind meer gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft.

Folder: Toelaatbaarheidsverklaring

Commissie

Leerling-ondersteuning

De CLO is een commissie waarbij 2 deskundigen zorgvuldig de rapportage over uw kind bestuderen. De commissie streeft ernaar om binnen 6 weken (behoudens schoolvakanties) uw kind te bespreken en een besluit te nemen over de toelaatbaarheid op een nieuwe school.

Aanvraagformulier

Overige documenten: CLO

Logopedie

Logopedische screening

 

Arna Vennis en Liesbeth Timmerije zijn de logopedisten die vanuit samenwerkingsverband De Liemers de logopedische screening verzorgen op verschillende scholen in Duiven, Westervoort en Zevenaar. U ontvangt in de week voor de screening een mail of sms- bericht, zodat u weet wanneer de school van uw kind aan de beurt is.

Folder: Logopedische screening

Website

Ouder- en Jeugdsteunpunt Midden-Gelderland

De website Ouder en Jeugdsteunpunt Midden-Gelderland is gelanceerd!
Op deze website vinden leerlingen en ouders alle ins and outs over passend onderwijs, kunnen ze advies inwinnen en hulp inschakelen. Neem snel een kijkje: www.steunpuntmiddengelderland.nl.
Ieder samenwerkingsverband is gekoppeld aan een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt.
Dit is het steunpunt van SWV PassendWijs, SWV De Verbinding en SWV De Liemers PO.

 

Besturen

Medewerkers

Scholen

Leerlingen

Adres:    Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
Telefoon:    0316-341618
Email:    info@swvdeliemers-po.nl

 

Logo

© 2024 - Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat De Liemers | Privacyverklaring