Op IKC Remigius voel ik mij fijn en mag iedereen er zijn!

21-mei-24

Hallo allemaal, graag wil ik mij even voorstellen.

Ik ben Esmay Kunst, ik ben 7 jaar oud en zit nu in groep 3 op het IKC Remigius. Dit is mijn 3e jaar op deze school.

Ik heb het syndroom van down.

Dit houdt in dat ik een geestelijke beperking heb en dat het krijgen van regulier onderwijs dan niet vanzelfsprekend is.

Daarom wil ik bij deze graag mijn school in het zonnetje zetten.

Hier krijg ik alle aandacht en hulp die ik nodig heb om toch het reguliere onderwijs te kunnen en mogen volgen.

Dit is anno 2024 nog steeds niet vanzelfsprekend ondanks diversiteit natuurlijk steeds meer gestimuleerd wordt.

IKC Remigius en gemeente Duiven maken dit voor mij wel haalbaar, ik krijg hulp van mijn lieve juffen, ondersteuners en begeleiders.

Dankbaar zijn wij dat Meester Wilbert (hoofd van onze school) hier heel erg voor open stond mij te ontvangen.

Doordat ik gelijk in groep1 ben gestart, groei ik mee met de kinderen uit mijn klas.

We hebben een hele fijne band opgebouwd in deze 3 jaar tijd. Ondanks er natuurlijk wel enige verschillen zijn, qua niveau, leer tempo en op communicatief gebied, heb ik mij altijd één gevoeld met de klas. Ik heb veel vriendjes en vriendinnetjes waarmee ik speel op en buiten

school om. Mijn ouders en ik hopen (zolang het realistisch haalbaar is en blijft) ik nog heel wat jaartjes op deze fijne school kan en mag blijven genieten!

Ook hopen wij dat in de toekomst meer scholen open zullen staan voor het ontvangen van kinderen met een beperking, wij begrijpen dat dit natuurlijk niet voor elke school en kind haalbaar zal zijn, er zijn immers veel verschillende gradaties wat lichamelijke en geestelijke beperkingen betreft.

Maar ieder kind heeft recht op passend onderwijs en daar zijn wij IKC Remigius erg dankbaar voor.

Lezing Executieve functies en hoogbegaafdheid

Op donderdag 23 mei hebben we genoten van een inspirerende lezing van Ans Ramaut. Tijdens deze bijeenkomst heeft Ans ons meegenomen in de ontwikkeling van executieve functies met extra aandacht voor HB. Het was een goed bezochte avond met na afloop positieve...

Expertise SBO/SO Pilot IKC Kameleon

In januari 2023 heeft het samenwerkingsverband aangegeven een pilot te starten waarbij het reguliere basisonderwijs gedurende een bepaalde tijd een beroep kon doen op de expertise vanuit het speciaal onderwijs. Het IKC Kameleon heeft besloten hierop te reageren. Op...