Bestuur en medewerkers

Wie zijn wij

Bureau Onderwijs Zorg (BOZ) is de bovenschoolse voorziening van Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat De Liemers.

Missie & Visie

Binnen Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat De Liemers werken alle medewerkers samen aan de centrale opdracht om een optimale ontwikkeling, zo thuisnabij en zo inclusief mogelijk, van ieder kind te realiseren. Ons onderwijs gaat uit van erkenning, respect en waardering van verschillen tussen kinderen. De ontwikkeling van ieder kind staat centraal. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen is het noodzakelijk dat er gedifferentieerd en flexibel gewerkt wordt. Dit betekent denken, praten en handelen in mogelijkheden en kansen. We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen en zetten ons in om deze verwachtingen waar te maken. 

‘Onderwijs dat bij je past, we zien wie je bent, je merkt dat we in je geloven’

Documenten: Ondersteuningsplan 2019-2023

De volgende activiteiten worden door ons georganiseerd

Begeleiding

Begeleiding in de basisondersteuning voor de scholen (ambulante begeleiding, preventieve logopedische screening).

Arrangeren

Afgeven beschikking arrangementen basisondersteuning of hoogbegaafdheid. Mikklassen en toeleiding naar het leerplein.

Indiceren

Toeleiding naar het speciaal (basis)onderwijs en terugplaatsing naar het basisonderwijs.

Deskundigheid

Deskundigheidsbevordering en netwerken.

team

Medewerkers

Otto Kamps

Otto Kamps

Bestuurder

Martine van Dijk

Martine van Dijk

Management ondersteuner

Anneke Withaar

Anneke Withaar

Ambulant begeleider

Taal/ lezen en Rekenen

Lucy Geurds

Lucy Geurds

Onderwijskundig procesbegeleider, coach en opleider

Ruth van Ringelenstijn

Ruth van Ringelenstijn

Ambulant begeleider

Hoogbegaafdheid en Rekenen

Arna Vennis

Arna Vennis

Preventieve logopedie

Annuska Slikkerveer

Annuska Slikkerveer

Ambulant begeleider/ Orthopedagoog

Jeanet Rouweler

Jeanet Rouweler

Ambulant begeleider

Gedrag en Hoogbegaafdheid

Inge Groenewoud

Inge Groenewoud

Ambulant begeleider

Het Jonge Kind en Gedrag

Dominique Jeurlink

Dominique Jeurlink

Ambulant begeleider

Taal/ Lezen en Rekenen

Karin Ploeger

Karin Ploeger

Ambulant begeleider

Gedrag en

Licht verstandelijke en/ of fysieke beperkingen

Jolanda Bloemberg

Jolanda Bloemberg

Ambulant begeleider Kentalis

Eric van Ringelenstijn

Eric van Ringelenstijn

Conciërge

Anneke Cohen Rodrigues-prijs
(ACR-prijs)

Anneke Cohen Rodrigues kreeg in april 2009 bij haar afscheid als voorzitter van de Stichting Onderwijs Op Maat De Liemers de eerste naar haar genoemde prijs uitgereikt. Ze kreeg deze prijs voor haar jarenlange inzet voor kinderen in de Liemers met extra ondersteuningsbehoeften.

In 2022 is de ACR-prijs nieuw leven ingeblazen en wordt jaarlijks toegekend aan een persoon, een groep personen, netwerk of organisatie die actief en vernieuwend bijdraagt aan onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften en inclusief onderwijs in de Liemers.

Iedereen die binnen Samenwerkingsverband de Liemers PO werkzaam is of nauw betrokken, wordt van harte uitgenodigd jaarlijks tussen mei en medio september kandidaten voor te dragen.
De uitreiking van de ACR-prijs vindt in het najaar plaats.

Meer informatie over achtergrond, doelstelling, werkwijze, procedure, criteria en tijdpad vindt u in Handleiding ACR-prijs door op de link te klikken. Met het Format voordracht ACR-prijs kunnen kandidaten voorgedragen worden.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

 

  • Dhr. mr. J. Langerhuizen Voorzitter (personeel en juridische zaken)
  • Dhr. M. Meijering (onderwijs en medezeggenschap)
  • Dhr. W.F.M. Stornebrink MBA MBI (financiën)
Geschillen

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over een van onze diensten kunt u de klachtenprocedure volgen.

Externe vertrouwenspersoon:
Chiene Hulst. Zij is bereikbaar onder nummer: 06-45434266 of via chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Documenten: Geschillen/Klachtenregeling

Informatiebeveiliging en privacy

AVG

Het Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat De Liemers heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een functionaris gegevensbescherming aangesteld:

Mr. dr. Eric Verhelst
Verhelst Advocatuur
Eeftinksweg 11
7541 WE Enschede
085-2737365 / info@verhelst-advocaten.nl

Documenten: Privacyverklaring

Besturen

Medewerkers

Scholen

Leerlingen

Adres:    Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
Telefoon:    0316-341618
Email:    info@swvdeliemers-po.nl

 

Logo

© 2024 - Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat De Liemers | Privacyverklaring