Bestuur en medewerkers

Wie zijn wij

Bureau Onderwijs Zorg (BOZ) is de bovenschoolse voorziening van Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat De Liemers.

Missie & Visie

Elk kind komt tot zijn recht in de Liemers!

Ons samenwerkingsverband beschouwt het als maatschappelijke opdracht kinderen in de basisschoolleeftijd binnen de regio van het samenwerkingsverband in een veilige en gezonde omgeving, zo thuisnabij mogelijk, ondersteuning te bieden.

Ons samenwerkingsverband ondersteunt scholen en besturen bij het realiseren van goed onderwijs en passende ondersteuning als bijdrage aan een succesvolle schoolloopbaan en optimale ontplooiing. Thuisnabij betekent bij voorkeur op de school in de wijk/ het drop in de Liemers.

In de scholen is aandacht voor de handelingsbekwaamheid van onderwijsprofessionals met voldoende expertise en middelen.

 Deze opdracht is een gezamenlijk opdracht van besturen, scholen, gemeenten en jeugdhulporganisaties. Bij het realiseren van passend onderwijs staat samenwerking van alle betrokken organisaties voorop, bij voorkeur ook op de werkvloer.

 Op grond van deze maatschappelijke opdracht is de gezamenlijke missie:

Elk kind komt tot zijn recht in de Liemers!

Documenten: Ondersteuningsplan 2024-2028

De volgende activiteiten worden door ons georganiseerd

Begeleiding

Begeleiding in de basisondersteuning voor de scholen (ambulante begeleiding, preventieve logopedische screening).

Arrangeren

Afgeven beschikking arrangementen basisondersteuning of hoogbegaafdheid. Mikklassen en toeleiding naar het leerplein.

Indiceren

Toeleiding naar het speciaal (basis)onderwijs en terugplaatsing naar het basisonderwijs.

Deskundigheid

Deskundigheidsbevordering en netwerken.

team

Medewerkers

Otto Kamps

Otto Kamps

Bestuurder

Martine van Dijk

Martine van Dijk

Management ondersteuner

Anneke Withaar

Anneke Withaar

Ambulant begeleider

Taal/ lezen en Rekenen

Lucy Geurds

Lucy Geurds

Onderwijskundig procesbegeleider, coach en opleider

Ruth van Ringelenstijn

Ruth van Ringelenstijn

Ambulant begeleider

Hoogbegaafdheid en Rekenen

Arna Vennis

Arna Vennis

Preventieve logopedie

Annuska Slikkerveer

Annuska Slikkerveer

Ambulant begeleider/ Orthopedagoog

Jeanet Rouweler

Jeanet Rouweler

Ambulant begeleider

Gedrag en Hoogbegaafdheid

Inge Groenewoud

Inge Groenewoud

Ambulant begeleider

Het Jonge Kind en Gedrag

Dominique Jeurlink

Dominique Jeurlink

Ambulant begeleider

Taal/ Lezen en Rekenen

Karin Ploeger

Karin Ploeger

Ambulant begeleider

Gedrag en

Licht verstandelijke en/ of fysieke beperkingen

Jolanda Bloemberg

Jolanda Bloemberg

Ambulant begeleider Kentalis

Eric van Ringelenstijn

Eric van Ringelenstijn

Conciërge

Anneke Cohen Rodrigues-prijs
(ACR-prijs)

Anneke Cohen Rodrigues kreeg in april 2009 bij haar afscheid als voorzitter van de Stichting Onderwijs Op Maat De Liemers de eerste naar haar genoemde prijs uitgereikt. Ze kreeg deze prijs voor haar jarenlange inzet voor kinderen in de Liemers met extra ondersteuningsbehoeften.

In 2022 is de ACR-prijs nieuw leven ingeblazen en wordt jaarlijks toegekend aan een persoon, een groep personen, netwerk of organisatie die actief en vernieuwend bijdraagt aan onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften en inclusief onderwijs in de Liemers.

Iedereen die binnen Samenwerkingsverband de Liemers PO werkzaam is of nauw betrokken, wordt van harte uitgenodigd jaarlijks tussen mei en medio september kandidaten voor te dragen.
De uitreiking van de ACR-prijs vindt in het najaar plaats.

Meer informatie over achtergrond, doelstelling, werkwijze, procedure, criteria en tijdpad vindt u in Handleiding ACR-prijs door op de link te klikken. Met het Format voordracht ACR-prijs kunnen kandidaten voorgedragen worden.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

 

  • Dhr. mr. J. Langerhuizen Voorzitter (personeel en juridische zaken)
  • Dhr. M. Meijering (onderwijs en medezeggenschap)
  • Dhr. W.F.M. Stornebrink MBA MBI (financiën)
Geschillen

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over een van onze diensten kunt u de klachtenprocedure volgen.

Externe vertrouwenspersoon:
Chiene Hulst. Zij is bereikbaar onder nummer: 06-45434266 of via chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Documenten: Geschillen/Klachtenregeling

Informatiebeveiliging en privacy

AVG

Het Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat De Liemers heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een functionaris gegevensbescherming aangesteld:

Mr. dr. Eric Verhelst
Verhelst Advocatuur
Eeftinksweg 11
7541 WE Enschede
085-2737365 / info@verhelst-advocaten.nl

Documenten: Privacyverklaring

Besturen

Medewerkers

Scholen

Leerlingen

Adres:    Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
Telefoon:    0316-341618
Email:    info@swvdeliemers-po.nl

 

Logo

© 2024 - Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat De Liemers | Privacyverklaring