Netwerk Het Jonge Kind

door | 1-feb-24

Afgelopen dinsdag, 30 januari 2024, kwamen diverse professionals die het jonge kind een warm hart toedragen samen op IKC De Tragellijn in Lobith. Tijdens de netwerkbijeenkomsten Aandacht voor Het Jonge Kind worden diverse them a’s besproken en vindt er uitwisseling over verschillende onderwerpen plaats. Het netwerk is bedoeld om van en mét elkaar te leren. We hebben deze keer het onderwerp ‘Rapporteren’ onder de loep genomen. Waarom doe je dit? Hoe doe je dit? Hoe sluit dit aan bij jullie visie? Dit zijn voorbeelden van een aantal vragen die centraal stonden. Ook is een rondleiding op de ontvangende school een vast onderdeel van ons programma. We hebben het leerplein bekeken en gehoord over hoe hier de kleuters samen met de peuters van kinderopvang Zonnekinderen spelen. Het netwerk is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere geïnteresseerden. Op 16 mei 2024 is de volgende bijeenkomst. Meer informatie? stuur een mail naar m.vandijk@swvdeliemers-po.nl

Trainingen Alinea

De afgelopen periode zijn er drie trainingen georganiseerd voor het programma Alinea. Op 9 oktober en 18 januari waren dit Leerkracht-kindtrainingen, op 7 december was de training gericht op leerkrachten en implementatie van het programma. Veel kinderen en...

Ouder en Jeugdsteunpunt Midden-Gelderland gelanceerd!

Het is zover: de nieuwe website Ouder en Jeugdsteunpunt Midden-Gelderland is gelanceerd! Op deze website vinden leerlingen en ouders alle ins and outs over passend onderwijs, kunnen ze advies inwinnen en hulp inschakelen. Neem snel een kijkje: https://lnkd.in/eNb2gdK5...