Expertise SBO/SO Pilot IKC St Martinus

21-mei-24

Vanaf schooljaar 2022-2023 is gestart met het inzetten van specialistische expertise vanuit
De Schilderspoort en De Rabot binnen reguliere basisscholen in de vorm van enkele pilots.

 

Het brengen van expertise van het SBO en SO naar het reguliere BAO heeft tot doel het vergroten van de handelingsbekwaamheid van het schoolteam of de professional en het vergroten van de mogelijkheden ten aanzien van inclusief onderwijs.

Het doel van deze nieuwe vorm van samenwerking is de concrete uitwisseling van expertise, de expertise direct beschikbaar hebben binnen een reguliere basisschool die is afgestemd op de hulpvraag van die school. De professional in de reguliere basisschool wordt op die manier ondersteund en gesterkt in zijn expertiseontwikkeling.

 

Op de studiedag van maandag 25 september 2023 stelde Nicolette de Graaf van De Rabot zich voor aan het team van IKC St Martinus in Oud Zevenaar. Samen hebben we verkend wat de vragen vanuit het onderwijs aan Nicolette zijn en hebben we de werkwijze van Nicolette besproken.

 

Sinds oktober is Nicolette om de maandag op ons IKC te vinden. Naast het overleg met Jet, de interne begeleider en met mij, is Nicolette vooral in gesprek met de leraren. Ze kijkt mee in de groepen, benoemt wat haar opvalt, complimenteert en geeft gerichte feedback.

In november hebben Jet, Nicolette en ik de observaties van Nicolette gebundeld tot een plan van aanpak.

Plan van aanpak:

  • Creëren van een omgeving met minder prikkels

Wanden, kapstokken, tafels, etc.

  • Afspraken door het hele IKC heen

Omgangsregels en spreken van de kanjertaal

  • Focus op effectieve leertijd

Doorgaande lijn zelfstandig (ver)werken en Effectieve Directe Instructie (EDI)

De onderwerpen zijn door de bestaande werkgroepen en coördinatoren opgenomen in hun jaarplannen en worden aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en vervolgens geborgd.

 

Naast deze ondersteuning op het gebied van doorgaande lijn, klassenmanagement en schoolafspraken, kijkt Nicolette ook mee bij hulpvragen vanuit het IKC betreffende individuele leerlingen. Met haar expertise vanuit het SO geeft ze een heldere terugkoppeling  over de herkenbaarheid van het gedrag en benoemt ze verschillende mogelijkheden in aanpak.

 

Bij de tussenevaluatie bespraken we dat het een win-win situatie is, wederzijds leren van regulier en SO. Waarbij wij als regulier onderwijs dankbaar gebruik hebben gemaakt van de open houding, de observaties en de feedback. Dankjewel Nicolette!

 

 

Mandy van Ampting

Directeur IKC St Martinus

Lezing Executieve functies en hoogbegaafdheid

Op donderdag 23 mei hebben we genoten van een inspirerende lezing van Ans Ramaut. Tijdens deze bijeenkomst heeft Ans ons meegenomen in de ontwikkeling van executieve functies met extra aandacht voor HB. Het was een goed bezochte avond met na afloop positieve...

Op IKC Remigius voel ik mij fijn en mag iedereen er zijn!

Hallo allemaal, graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Esmay Kunst, ik ben 7 jaar oud en zit nu in groep 3 op het IKC Remigius. Dit is mijn 3e jaar op deze school. Ik heb het syndroom van down. Dit houdt in dat ik een geestelijke beperking heb en dat het krijgen...