Expertise SBO/SO Pilot IKC Kameleon

In januari 2023 heeft het samenwerkingsverband aangegeven een pilot te starten waarbij het reguliere basisonderwijs gedurende een bepaalde tijd een beroep kon doen op de expertise vanuit het speciaal onderwijs. Het IKC Kameleon heeft besloten hierop te reageren. Op...

Expertise SBO/SO Pilot IKC St Martinus

Vanaf schooljaar 2022-2023 is gestart met het inzetten van specialistische expertise vanuit De Schilderspoort en De Rabot binnen reguliere basisscholen in de vorm van enkele pilots.   Het brengen van expertise van het SBO en SO naar het reguliere BAO heeft tot...