Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering 2019-2020 definitief

Deelnamevoorwaarden deskundigheidsbevordering.

Inschrijfformulier Deskundigheidsbevordering 2019-2020

Klachten.

Bij een klacht kunt u contact opnemen met de directeur van het samenwerkingsverband. Als er binnen 4 week geen oplossing is gevonden kunt u een klacht in dienen bij de landelijke klachtencommissie waarbij het samen werkingsverband is aangesloten.

2013_-_Klachtformulier

klachtenregeling swv 2018