Interventieteam

Aanleiding

Scholen melden met enige regelmaat dat leerlingen met name door hun gedrag niet, of tijdelijk niet, op de basisschool kunnen blijven. Door schorsing en / of verwijdering dreigen deze kinderen thuis te komen zitten. De besturen van de po-scholen in de Liemers beschouwen het als hun gezamenlijke opdracht om ervoor te zorgen dat elk kind van 4-12 jaar passend onderwijs krijgt.

Zij hebben daartoe de volgende afspraken gemaakt:

  • Er is een interventieteam (vliegende brigade) binnen het samenwerkingsverband voor handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgerichte ondersteuning.
  • Deze schuift aan bij een overleg op de basisschool met medewerkers van de basisschool en ouders.
  • In alle gevallen is de directeur van de school de casusmanager.
  • De directeur plant de bijeenkomst en zorgt ervoor dat er een agenda is en ouders vooraf worden geïnformeerd over de status van het interventieteam.

Interventieteam