Ondersteuning

Het samenwerkingsverband de Liemers heeft bovenschools de volgende ondersteuningsmogelijkheden voor de scholen:

-Ambulante begeleiding
-Hoogbegaafdheid, o.a. in de vorm van mikklassen
-Dyslexie
-Logopedie
-Preventieve ambulante begeleiding vanuit Kentalis

Aanvraagformulier