Kurzweil

Kurzweil
In het schooljaar 2013/2014 is het samenwerkingsverband De Liemers
gestart met het project ICT Liemersbreed. Dit project is gestart om de
invoering van het programma Kurzweil 3000 mogelijk te maken. Kurzweil
3000 is een geavanceerd softwarepakket voor scannen, technisch en
begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, leren en studeren.
Het programma kan een belangrijke ondersteuning zijn voor leerlingen met
dyslexie of ernstige lees- en spellingsproblemen.

Hieronder vind je de presentatie van de integrale aanpak inzake Lees/spellingsproblemen en/of dyslexie. Op 24 januari 2018 heeft Henri Smit (Lexima) hierover een presentatie verzorgd.

Presentatie Cafetariamodel IB Netwerk januari 2018