Groepsgeluk

Soms wordt na een aanvraag ambulante begeleiding voor een groep duidelijk dat de groepsdynamiek verstoord is; dat er bijvoorbeeld veel ruzies zijn en dat er veel niet uitgesproken wordt. Dan kunnen we Groepsgeluk inzetten.

groepsgeluk

Met Groepsgeluk – systemisch werken in de klas – maak je de dynamiek van de groep zichtbaar middels houten poppetjes, picto’s, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Doordat de leerlingen hun poppetjes plaatsen in “de klas van gevoel” zie je als leerkracht of coach direct wat er daadwerkelijk speelt in de groep. Het materiaal biedt duidelijkheid, maar ook de gewenste afstand waardoor de veiligheid geborgd is.

Groepsgeluk kan:

  • rust in de groep brengen
  • een fijn pedagogisch klimaat opleveren
  • inzicht geven in onzichtbare knelpunten; pestgedrag, meidenvenijn, buitensluiting, ruzies, groepsdruk
  • vriendschappen in beeld brengen
  • zichtbaar maken wat er achter gedrag schuil gaat
  • handvatten geven om de balans te herstellen in de groep

Als een ambulant begeleider Groepsgeluk inzet in een groep, zullen de ouders hier altijd over geïnformeerd worden. Inmiddels zijn er 30 intern begeleiders en leerkrachten die een training Groepsgeluk hebben gevolgd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucy Geurds; l.geurds@swvdeliemers-po.nl

groepsgeluk2