CLO

De Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) is de toewijzingscommissie voor TLV’s en arrangementen voor het samenwerkingsverband de Liemers po.

Wij maken gebruikt van Kindkans als administratiesysteem