Ondersteuningsstructuur

“Elk kind komt tot zijn recht in de Liemers”

Om dat te bereiken streven we na dat alle basisscholen binnen ons samenwerkingsverband hun leerlingenzorg op een overeenkomstige manier hebben geregeld.

De 1-zorgroute is daarbij richtinggevend.

 Visie-op-ondersteuning