VVE

Een goede overgang van de voorschoolse voorzieningen naar de basisschool vinden wij erg belangrijk. Daarom is in het schooljaar 2012-2013 tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen in de Liemers een protocol voor de overgang ontwikkeld en een profielschets van de contactpersonen.

SWV De Liemers protocol VVE

Profielschets VVE-contactpersoon