Trainingen Alinea

door | 16-jan-24

De afgelopen periode zijn er drie trainingen georganiseerd voor het programma Alinea.

Op 9 oktober en 18 januari waren dit Leerkracht-kindtrainingen, op 7 december was de training gericht op leerkrachten en implementatie van het programma.

Veel kinderen en leerkrachten hebben het programma nu leren kennen. We hopen dat zij dit succesvol in kunnen zetten!

IB-netwerk bijeenkomst 24 januari 2024

Op 24 januari jl. kwamen de intern begeleiders van ons samenwerkingsverband samen in Zaal Berendsen in Loo tijdens de IB-netwerkbijeenkomst. Dit was de tweede bijeenkomst van dit schooljaar. Deze ochtend is er gesproken over 'Op weg naar preventiever werken' en...

Ouder en Jeugdsteunpunt Midden-Gelderland gelanceerd!

Het is zover: de nieuwe website Ouder en Jeugdsteunpunt Midden-Gelderland is gelanceerd! Op deze website vinden leerlingen en ouders alle ins and outs over passend onderwijs, kunnen ze advies inwinnen en hulp inschakelen. Neem snel een kijkje: https://lnkd.in/eNb2gdK5...