Richtlijnen bij comorbiditeit

Vergoeding vindt plaats als er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, er mag dus geen sprake zijn van bijkomende stoornissen. Als er sprake is van AD(H)D, ASS en angststoornissen kan een leerling onder bepaalde voorwaarden wel in aanmerking komen:

  • De bijkomende stoornis moet gedurende een half jaar onder controle zijn en dus niet (meer) belemmerend voor dyslexie onderzoek en behandeling.
  • Er is gedurende dat halve jaar intensieve lees- en/of spellingshulp geboden en
  • De ernstige lees-en/of spellingsproblemen blijven bestaan.

Het is raadzaam om in het geval van bijkomende stoornissen, altijd vooraf overleg te plegen met de behandelend arts/psycholoog.

Er blijven kinderen in het primair onderwijs die toch niet in aanmerking komen voor diagnose en behandeling. Het samenwerkingsverband wil deze ongelijkheid opheffen door alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen te diagnosticeren en vervolgens zorg te dragen voor een goede begeleiding (AB-traject) Het Samenwerkingsverband gebruikt wel dezelfde richtlijnen voor achterstand.

De formulieren voor de aanvraag van een dyslexieonderzoek staan op onze website.

Zie: → Formulieren>Dyslexieonderzoek (SWV De Liemers)

 

e