Regio

De scholen hebben in de regio contact met meerdere partners voor een goede afstemming.

Het betreft in ieder geval:

-de voorschoolse voorzieningen

-het voortgezet onderwijs

-de gemeenten

-de centra voor Jeugd en Gezin