Overgang PO – VO

Het is onze mede verantwoordelijkheid om een goede overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs te organiseren. Afstemming met het Voortgezet Onderwijs vindt daarom regelmatig plaats.

Werkgroep BOVO

Er is een werkgroep actief die op thema’s oplossingen bedenkt om op onderdelen een betere aansluiting te realiseren. Hierin zitten zowel medewerkers vanuit het primair onderwijs als vanuit het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 zijn ze verantwoordelijk voor het project gluren bij de buren. Waarbij leerkrachten gaan kijken op andere scholen. Op 3 oktober 2018 organiseerde de werkgroep een bijeenkomst met alle “gluurders” om samen oplossingen en acties te bedenken om de aansluiting te basisonderwijs en het voortgezet onderwijs beter te maken.

GLUREN_BIJ_DE_BUREN

Daarnaast heeft de werkgroep kwaliteitskaarten ontwikkeld voor een goede overgang van het PO naar het VO. Deze zijn bedoeld voor de leerkrachten van groep 8 opdat het uitstroomniveau per vak beter aansluit bij het startniveau op het voortgezet onderwijs.

Def Kw kaart PO-VO extra

Begin situatie rekenen-wiskunde

Beginsituatie Engels

Beginsituatie Nederlands havo- en vwo

Beginsituatie Nederlands vmbo

Starttermen Praktijkonderwijs

Def-Kw-kaart-PO-VO-regulier