Observatieplaats

Het samenwerkingsverband heeft  het arrangement observatie kleuters op de Schilderspoort (SBO). Het betreft kleuters waarbij de ondersteuningsbehoefte nog onduidelijk is maar die op dat moment niet door het reguliere basisonderwijs kunnen worden geboden.

Arrangement observatieplaats kleuters