Op 7 november kwam het netwerk Aandacht voor Het Jonge Kind weer bij elkaar.

Deze keer werden we ontvangen door IKC De Overlaat in Tolkamer.

Na een rondleiding door de school, gingen we met elkaar in gesprek over IKC-ontwikkeling.

We blijven leren van elkaar!