MIK klas, organisatie

Organisatie en werkwijze 

Algemene doelstelling
Door binnen de zorgstructuur van het samenwerkingsverband extra aandacht te besteden aan meer- en hoogbegaafdheid willen we de kwaliteit van het onderwijs aan deze leerlingen op de scholen verhogen.  

Doelstelling van de MIK-klas

 • Tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen daar waar de basisschool handelingsverlegen is.
 • Optimale ontwikkelingskansen bieden voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Over inhoud en aanbod
De uitgangspunten van de MIKklas zijn:

 • Leren van en met elkaar.
 • Vervullen van verschillende rollen in groepswerk.
 • Topdown leren.
 • Tasc-model hanteren.
 • Leren reflecteren.
 • Inzicht in leerstijlen.
 • Leren plannen.

Kenmerken van het aanbod en de aanpak in de MIK-klas

 • Het project “Tijdsartiesten” dient als leerlijn voor het hele jaar.
 • Daarnaast wordt er gewerkt met gastlessen voor bepaalde onderdelen.
 • Werken vanuit leervragen van de leerlingen.
 • Starten met het werken met een portfolio waarin het maken en bespreken van                  reflectieverslagen een vast onderdeel is.
 • De leerkrachten vervullen een begeleidende rol waarbij het principe van topdown leren wordt toegepast. De MIK-klas wordt afgesloten met het presenteren van een eindwerkstuk.

Het verblijf in de MIK-klas
De kinderen bezoeken de MIKklas een middag per week.
Candea College: donderdagmiddag van 12.45 tot 14.45 uur Locatie Eltensestraat
Liemers College: maandagmiddag van   12.45 tot 14.45 uur Locatie Heerenmäten
De eerste MIK-klas start na de herfstvakantie en loopt tot de meivakantie: +/- 23 bijeenkomsten. De kinderen komen zelfstandig naar de locaties.

Inspanningsverplichting basisschool
De school is bereid om het lesprogramma zodanig aan te passen dat er ruimte en tijd is om opdrachten vanuit de Mikklas op school uit te voeren. Ook is de school
 en in staat om de leerling te begeleiden en de adviezen van de Mikklas toe te passen tijdens en na de plaatsing. Ten slotte is de school bereid om rooster-   en nevenactiviteiten op school aan te passen aan deelname van de Mik-klas.