Medezeggenschap

Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke plicht een Ondersteuningsplanraad in te richten. De Ondersteuningsplanraad moet instemmen met het ondersteuningsplan. 

Samenstelling Ondersteuningsplanraad

Statuut SWV PO, versie 28-11-2019

Reglement OPR PO, versie 28-11-2019

Huishoudelijk reglement OPR, versie 28-11-2019
Notulen 26-11-2020 OPR

Notulen OPR 26-09-2019

Notulen OPR 28-11-2019

Notulen OPR 13-2-2020

notulen 24-9-2020 OPR