Kurzweil

In het schooljaar 2013 / 2014 is het samenwerkingsverband De Liemers gestart met het project ICT Liemersbreed. Dit project is gestart om de invoering van het programma Kurzweil 3000 mogelijk te maken. Kurzweil 3000 is een geavanceerd softwarepakket voor scannen, technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, leren en studeren. Het programma kan een belangrijke ondersteuning zijn voor leerlingen met dyslexie of ernstige lees- en spellingsproblemen.

Hieronder staat de presentatie van Suzan Ramakers (Lexima, 29 januari 2020) waarin zij o.a. de Cloud-versie van Kurzweil uitlegt.

PP IB-netwerk 29 januari 2020