Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die onvoldoende beantwoord worden door een van medewerkers van het samenwerkingsverband. U hebt gesprekken gehad met deze persoon en toch bent u niet tevreden met het resultaat. Voor die situaties is er een klachtenprocedure opgesteld.

Stapsgewijs:

  1. U bespreekt het probleem met de medewerker. Samen zoekt u oplossingen. U komt er niet uit.
  2. De directeur van het samenwerkingsverband wordt geïnformeerd. Hoor en wederhoor vindt plaats.          Telefoonnummer 0316-341618
  3. Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. U doet een beroep op de klachtenregeling. Dat kan langs 2 kanalen.

U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van het bestuur van het samenwerkingsverband. Haar naam is Chiene Hulst. Zij is bereikbaar onder nummer: 06-45434266 of via de  mail chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

U dient een klacht in bij de klachtencommissie. Die melding verloopt via het Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers, Mercurion 36, 6903 PZ in Zevenaar. Contactpersoon: mevrouw Martine van Dijk. Tel. 0316-341618

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.
Alle informatie hierover is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl

klachtenregeling SWV Onderwijs op Maat de Liemers