IEDEREEEN DOET WAT! – thema duurzaamheid
In 2021-2022 stellen we 4 thema’s centraal. Na de start met ‘Worden wat je wil’, gaan we nu door met ‘Iedereen doet wat! Wat doe jij?’ De nadruk ligt wederom in op groep 1/2, groep 7/8 en de onderbouw in het VO, volgend jaar zal de verdieping naar de andere groepen worden gemaakt. Het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld, heeft een koppeling met wereldoriĆ«ntatie, begrijpend lezen, taal, techniek en technologie. Men kan zelf beslissen waar men gebruik van wil maken. https://iedereendoetwat.lokaal2.nu/

Escaperoute Droge voeten in de Liemers!
De escaperoutes ‘Lodewijk in de Liemers’ en ‘Worden wat je wil’ krijgen een vervolg: ‘Droge voeten in de Liemers’. In deze escaperoute gaan de leerlingen ervaren wat de verschillende mensen doen in het huis aan de Liemers. Iedereen doet wat aan duurzaamheid, wat doe jij?

Agenda:
mrt/apr – Romeinen/Uitvindingen, Romeinse Limes in de Liemers
mei/jun – Menselijk Lichaam, o.a. kunstmatige intelligentie
2022/23 – start: Giga Groen, herhaling en verdieping van de thema’s en WOII

(Het Liemers Lijstje; Ontwikkelingsgericht Onderwijs 0-18 jaar)