IB-netwerk bijeenkomst 24 januari 2024

door | 1-feb-24

Op 24 januari jl. kwamen de intern begeleiders van ons samenwerkingsverband samen in Zaal Berendsen in Loo tijdens de IB-netwerkbijeenkomst. Dit was de tweede bijeenkomst van dit schooljaar. Deze ochtend is er gesproken over ‘Op weg naar preventiever werken’ en ‘Genderdiversiteit’. Annuska Slikkerveer verzorgde een presentatie over dit onderwerp. Uiteraard was er deze ochtend ook veel tijd om elkaar te spreken en te sparren over diverse thema’s binnen onze scholen. Het was een inspirerende ochtend met een lekkere afsluiting. Op 15 mei 2024 komen we samen voor de derde en tevens laatste bijeenkomst van dit schooljaar. Wat er dan op het programma staat, is nog niet bekend. 

Trainingen Alinea

De afgelopen periode zijn er drie trainingen georganiseerd voor het programma Alinea. Op 9 oktober en 18 januari waren dit Leerkracht-kindtrainingen, op 7 december was de training gericht op leerkrachten en implementatie van het programma. Veel kinderen en...

Ouder en Jeugdsteunpunt Midden-Gelderland gelanceerd!

Het is zover: de nieuwe website Ouder en Jeugdsteunpunt Midden-Gelderland is gelanceerd! Op deze website vinden leerlingen en ouders alle ins and outs over passend onderwijs, kunnen ze advies inwinnen en hulp inschakelen. Neem snel een kijkje: https://lnkd.in/eNb2gdK5...