De zomervakantie zit er op. We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Vorig jaar augustus schreef ik in het voorwoord: “Voor dit schooljaar is de doorlopende lijn tussen primair en voortgezet onderwijs een belangrijk speerpunt vanuit meerdere organisaties. Ik ben ervan overtuigd dat we dit schooljaar hier meer over zullen horen”. Gelukkig is dat bewaarheid. Er zijn veel goede initiatieven opgepakt. De samenwerking tussen kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs wordt op verschillende manieren en op veel plekken erg goed opgepakt en vorm gegeven. Mijn complimenten gaan uit naar iedereen die hier een bijdrage aan levert.
De komende periode hopen we goede afspraken met de gemeenten te kunnen maken over hun inzet van de NPO middelen. Onze inzet daarbij is dat er professionals vanuit de gemeente of zorg (bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk) daadwerkelijk op de scholen ondersteunen bij leerlingen met sociaal-emotionele problematiek en daarbij ook de verbinding met het thuismilieu kunnen leggen. Hopelijk kunnen we hier snel stappen in zetten.
Natuurlijk zullen we dit schooljaar ons blijven inzetten om meer leerlingen thuisnabij onderwijs te laten volgen. Met de werkgroep Ontwikkelcentrum gaan we met concrete zaken aan de slag om hier duidelijk een vervolgstap te maken. Immers ieder kind hoort erbij ondanks zijn of haar ondersteuningsbehoefte. Volgens mij hebben we voldoende uitdagingen om mee aan de slag te gaan. Ik heb er in ieder geval weer veel zin in.
Ik wens iedereen een goed, gezond en leerzaam schooljaar toe waarbij wij als professionals het verschil maken voor elke leerling in de Liemers.

Otto Kamps
Directeur Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers.