Namens alle medewerkers van Bureau Onderwijs Zorg wens ik iedereen een gelukkig en gezond
2022.
We dachten vorig jaar nog dat we verlost zouden worden van allerlei beperkende maatregelen.
Ondertussen weten we beter. En we hebben ook gemerkt dat onze leerlingen wel degelijk Corona
kunnen krijgen en doorgeven. Dat heeft z’n weerslag op die kinderen, op hun klasgenootjes, de
leerkrachten en de gezinnen van de kinderen. In de afgelopen maanden was het basisonderwijs
koploper als het ging om het aantal besmettingen. De komende weken wordt het spannend wat de
opening van de scholen gaat doen. Gelukkig zijn de scholen weer open en kan er fysiek les gegeven
worden.
We hopen op een spoedige afname van het aantal besmettingen en verdere normalisering van ons
leven en werken. Ik denk dat dat voor een ieder van ons de grootste wens is voor dit jaar.
Laten we samen proberen er een mooi jaar van te maken waarin we vooral toe kunnen komen aan
steeds beter kwalitatief goed onderwijs, aanbod voor alle leerlingen ongeacht hun onderwijs behoefte
en steeds meer thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen.

Otto Kamps
Bestuurder samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers.