Kurzweil

Kurzweil
In het schooljaar 2013/2014 is het samenwerkingsverband De Liemers
gestart met het project ICT Liemersbreed. Dit project is gestart om de
invoering van het programma Kurzweil 3000 mogelijk te maken. Kurzweil
3000 is een geavanceerd softwarepakket voor scannen, technisch en
begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, leren en studeren.
Het programma kan een belangrijke ondersteuning zijn voor leerlingen met
dyslexie of ernstige lees- en spellingsproblemen.
Het samenwerkingsverband heeft hiervoor een raamovereenkomst
afgesloten met Lexima, de Nederlandse verkoper van dit Amerikaanse
programma. Deze overeenkomst geldt voor 5 jaar.
Er doen 42 scholen uit ons samenwerkingsverband mee aan dit project. Deze
scholen zijn in een netwerk met elkaar verbonden, de server staat bij Lexima.
Hierdoor is het mogelijk om van de 120 aangekochte licenties, 240 accounts
te maken.
Het samenwerkingsverband speelt hierbij een faciliterende en organiserende
rol. Zij draagt de kosten voor de aanschaf van de licenties en de
implementatie van het programma. De jaarlijkse kosten worden gedragen
door de deelnemende scholen. Dit bedrag wordt verrekend met de
gelden die de scholen ontvangen in het kader van Passend Onderwijs
(met ingang van januari 2016)
Een stuurgroep is verantwoordelijk voor de bovenschoolse aansturing en
jaarlijks terugkerende activiteiten.
Er is een beleidsplan geschreven, dit is een bovenschools plan met daarin de
mogelijkheid om schoolspecifieke keuzes te maken.