Dyslexiebeleid

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking. (definitie SDN 2016)

DSM V                                                                                                                                       

In de DSM V is dyslexie opgenomen onder: Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen> Specifieke leerstoornis. De definitie van de SDN (Stichting Dyslexie Nederland) is hierop gebaseerd.

Beleid

Als Samenwerkingsverband De Liemers hebben wij als uitgangspunt dat alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen, een dyslexieverklaring zouden moeten krijgen. Zie hiervoor ook → De richtlijnen bij Comorbiditeit

Met ingang van januari 2015 wordt dit onderzoek niet meer vergoed door de zorgverzekeraars, maar door de gemeenten. (Jeugdwet 2015) Zie→ Routing

Opbouw dossier

Om voor een dyslexieverklaring in aanmerking te komen, moeten een aantal stappen worden doorlopen en is het van belang om vroegtijdig te beginnen met het opbouwen van een leesdossier en eventueel een spellingdossier. Hiervoor zijn voorbeelddossiers beschikbaar. Zie → Dyslexie Dossiers

Het is ook heel goed mogelijk om dit onderdeel op te nemen in je groepsplan Technisch Lezen en Spellen en/of binnen het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem van je eigen school. Ook op die manier kan er een dossier opgebouwd worden.
Meer informatie hierover staat in het Stappenplan Dyslexieverklaring → Zorgniveaus/Stappenplan

Ernstige, enkelvoudige dyslexie

Vergoeding vindt plaats als er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, er mag dus geen sprake zijn van bijkomende stoornissen. Als er sprake is van AD(H)D, ASS en angststoornissen kan een leerling onder bepaalde voorwaarden wel in aanmerking komen. Zie → De richtlijnen bij Comorbiditeit.

Ongeacht de uitkomst van het diagnostisch onderzoek blijft de school verantwoordelijk voor een adequate ondersteuning en begeleiding van de leerling. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de aanpak van de school, eventueel ondersteund door het samenwerkingsverband en de dyslexiebehandelaar op elkaar worden afgestemd.