Zorgniveaus / Stappenplan

Om na te gaan welke stappen een school zou moeten zetten bij leerlingen met lees- en / of spellingsproblemen is er een continuüm geïntroduceerd. De Protocollen Leesproblemen en Dyslexie zijn hierop gebaseerd. Per zorgniveau worden verschillende stappen onderscheiden. Aan de hand hiervan wordt nagegaan of een school haar rol juist heeft vervuld. Meer informatie vind je in de handreiking van het NKD ( Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie).  2019-Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3-versie-2

b

Criteria aanvraag Diagnostisch onderzoek (uitgangspunt voor de Routing):

  • Op 3 achtereenvolgende meetmomenten (hoofdmetingen) op de DMT een E-score en / of op 3 achtereenvolgende meetmomenten (hoofdmetingen) op de CITO Spelling een E-score →hier moet dan wel een D-score bij de DMT tegenover staan (V-score wordt omgezet in een E- of D-score)
  • Er moeten minimaal twee interventieperiodes van 12 weken hebben plaats gevonden.
  • Voor meer/hoogbegaafde leerlingen gelden dezelfde criteria. De Stichting Dyslexie Nederland heeft laten onderzoeken in hoeverre voor deze groep leerlingen een uitzondering moet worden gemaakt. De uitkomsten hiervan zijn gepubliceerd in Richtlijn-diagnostiek-dyslexie-en-hoogbegaafdheid.        > Richtlijn-diagnostiek-dyslexie-en-hoogbegaafdheid