Op 8 november j.I. is de eerste bijeenkomst van het netwerk georganiseerd door een enthousiaste groep leerkrachten van Sport IKC Het Startblok in Westervoort. Het thema van deze bijeenkomst was: Overgang groep 2-3. Tijdens de bijeenkomst zijn kennis en ervaringen uitgewisseld rondom het thema. Dit is gedaan door met elkaar in gesprek te gaan over een praktijksituatie, een aantal stellingen en een stuk theorie. Het was en inspirerende bijeenkomst. Naast delen tijdens de bijeenkomst, wordt interessante informatie met elkaar gedeeld via SharePoint.

Op 22 februari a.s. (16.00- 17.30 uur) is de volgende netwerkbijeenkomst. Het thema is dan: Hechting.
Annuska Slikkerveer zal een korte presentatie geven met daarin belangrijke kennis en informatie voor iedereen die met (jonge) kinderen werkt; het belang van vroeg signalering, hoe herken je hechtingsproblematiek, welke stappen kan je zetten? Graag brengen we onder de aandacht dat pedagogisch medewerkers en/of stagiaires voor deze bijeenkomst(-en) van harte uitgenodigd zijn! Op deze manier werken we op inhoud samen aan de doorgaande lijn van ontwikkeling van de kinderen in ons samenwerkingsverband. Aanmelden voor deze bijeenkomst (en een derde bijeenkomst op 19 mei a.s.) is nog mogelijk. Stuur een mail aan Martine van Dijk -> m.vandijk@swvdeliemers-po.nl