Ondersteuningsteams op de scholen

 

Scholen ervaren steeds meer dat opvoedingsmilieus van kinderen, het gezin, de school en de vrije tijd met elkaar zijn verbonden. Scholen worden geconfronteerd met problemen waarvoor de huidige schoolstructuur ontoereikend of niet bedoeld is. Dit geldt zowel voor didactische als sociaal-emotionele en psychosociale problematiek. Uit landelijke gegevens is gebleken dat het grootste deel van de kinderen (85%) zonder problemen de basisschool doorloopt. Bij 10% van de kinderen is sprake van een enkelvoudige problematiek, bij 3 à 4 % van meervoudige problematiek en bij de overige 1 à 2 % van urgente problematiek.

Waar gewerkt wordt met ondersteuningsteams is gebleken dat deze teams van grote waarde zijn voor zorg, signalering en preventie. In onze visie is het ondersteuningsteam onderdeel van het sluitstuk van de schoolinterne zorg en het scharnierpunt naar schoolexterne zorg, waaronder de sociale wijkteams, Centrum voor Jeugd en Gezin of de verdere hulpverlening.

Binnen het samenwerkingsverband werken alle scholen met een ondersteuningsteam.

Ondersteuningsteams.
In het ondersteuningsteam participeert naast personeel van de school, waaronder in ieder geval de Intern Begeleider en de leerkracht, een schoolmaatschappelijk werker. Daarnaast kunnen externe deskundigen aanschuiven. Dat kan de schoolarts, de jeugdverpleegkundige of een orthopedagoog zijn.

Een ondersteuningsteam komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar, meestal gepland na een leerlingbespreking. In die besprekingen komt naar voren dat de hulpvraag de interne mogelijkheden van de school overvraagd.

Ouders zijn altijd aanwezig bij een bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam.

Ondersteuningsteams in de Liemerse basisscholen, versie juni 2017

In de bijlage bevindt zich de toestemmingsverklaring voor bespreking van een leerling in het zorgteam

Toestemmingsformulier Ondersteuningsteam