Beleid algemeen

Het Ondersteuningsplan is de basis waarop het ondersteuningsbeleid van het samenwerkingsverband De Liemers po  gestoeld is. In dit plan zijn de visie, het doel en beleidsuitgangspunten geformuleerd die richtinggevend zijn voor activiteiten in de komende jaren. De activiteiten worden jaarlijks uitgewerkt in het jaarplan.

Het Ondersteuningsplan geeft aan besturen en directies van basisscholen de mogelijkheid relaties te leggen naar het eigen schoolplan. Aangezien ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en ontwikkelingen op schoolniveau op elkaar dienen afgestemd, is het van belang dat er gezamenlijk uitgangspunten zijn geformuleerd.

Ondersteuningsplan 2019-2023

Juni 2013 is de basisondersteuning vastgesteld door het bestuur van het samenwerkingverband.

basisondersteuning-in-de-liemers

Jaarlijks wordt een communciatieplan gemaakt. Hieronder vindt U het communicatieplan 2016-2017

Communicatieplan Samenwerkingsverband de Liemers 2019-2020

April 2014 is het managementstatuut vastgesteld

managementstatuut-swv-de-liemers-po

Om te voldoen aan de eisen van de AVG (algemene verordening gegevens bescherming)
heeft het samenwerkingsverband een privacy verklaring opgesteld.

2. Privacyverklaring scholen