Routing

De Liemersl

Met ingang van januari 2015 wordt dyslexieonderzoek en behandeling niet meer vergoed door de zorgverzekeraars, maar door de gemeenten (Jeugdwet 2015)

Er heeft overleg plaats gevonden met alle betrokken gemeenten binnen ons samenwerkingsverband. Dit heeft een routing opgeleverd die voor alle scholen binnen ons Samenwerkingsverband geldt in het kalenderjaar 2015! Hierna zal de routing geëvalueerd worden. We houden contact met de gemeenten en de scholen!

Routing

  1. Opbouw leesdossier op de basisschool. Zie→ Dyslexiebeleid / Opbouw dossier
  2. Aanvraag dyslexieonderzoek en behandeling (zit nu nog in één pakket) door school bij één van de aanbieders. School en ouders trekken samen op en ondersteunen de aanvraag. De leerling en de ouders zijn door de gemeente te herleiden i.v.m. bekostiging. BSN – nummer van de leerling altijd vermelden op de aanvraag.
  3. Beoordeling door de aanbieder (Marant, IJsselgroep, RID, Berkel B en Braams-Edelenbos).
  4. Aanbieder vraagt toestemming aan de gemeente (sociaal team). Deze zet een vinkje en registreert. De gemeente geeft een seintje aan de scholen als één van de aanbieders aan de limiet zit van het aantal onderzoeken en behandelingen.
  5. Start van het onderzoek en de behandeling.                                 liemers