Interventies

De interventies die uitgevoerd kunnen worden bij risicolezers en spellers staan o.a. beschreven in de Protocollen Leesproblemen-en Dyslexie. Hieronder staan een aantal interventies beschreven voor de verschillende doelgroepen.

Voorwaarden voor een goede interventie:

  • Een interventie duurt 12 weken.
  • Interventies moeten intensief, systematisch en expliciet zijn.
  • Een interventie moet plaats vinden op Zorgniveau 3.
  • Hardop lezen versterkt de klank-tekenkoppeling.
  • Interventies moeten gericht zijn op fonologische training, decoderen en leesstrategieën.
  • Kies bij leesinterventies voor (voor dit kind) aantrekkelijke teksten/boeken.   

 Groep 1 en 2 (Protocol is herzien in april 2017)                      

Groep 3

Groep 4

Groep 5 en hoger