Interventies

De interventies die uitgevoerd kunnen worden bij risicolezers en spellers staan o.a. beschreven in de Protocollen Leesproblemen-en Dyslexie . Hieronder staan een aantal interventies beschreven voor de verschillende doelgroepen.

Voorwaarden voor een goede interventie

  • Een interventie duurt 12 weken
  • Interventies moeten intensief, systematisch en expliciet zijn
  • Een interventie moet plaats vinden op Zorgniveau 3
  • Hardop lezen versterkt de klank-tekenkoppeling
  • Interventies moeten gericht zijn op fonologische training, decoderen en leesstrategieën
  • Kies bij leesinterventies voor (voor dit kind) aantrekkelijke teksten/boeken   

 Groep 1 en 2 (Protocol is herzien in april 2017)                      

Groep 3

Groep 4

Groep 5 en hoger

 • Herhaald lezen (bv RALFI-light)  RALFI en RALFI-LIGHT. – PDF
 • Begeleid hardop lezen                                                                                                      Begeleid hardop lezen kort
 • Taal in blokjes (Stichting Taalhulp)
 • BLOON (altijd gekoppeld aan instructie)