Samenstelling

De samenstelling van de Commissie Leerling Ondersteuning (CLO)  is als volgt:

Voorzitter/onderwijskundige: Dhr. drs.C. van Helvoirt
Orthopedagoog: Mevr. drs.  A. Slikkerveer
De CLO wordt secretarieel ondersteund door: Mevr. M. van Dijk-de Fouw

Daarnaast kan de CLO tijdelijk worden aangevuld met andere deskundigen als de hulpvraag van het desbetreffende kind dit, naar oordeel van de CLO, wenselijk maakt. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de IB-er en de groepsleerkracht van het kind. Zij zijn de aanvragers en kennen het kind met zijn/haar specifieke ondersteuningsvraag. Ook ouders worden uitgenodigd voor de CLO om de ondersteuningsvraag van hun kind te bespreken. Andere deskundigen zoals revalidatiearts, logopedist, psychiater, etc. kunnen gevraagd worden om aan te sluiten.

Een goede positionering van de IB-er en de groepsleerkracht en ouders in de brede CLO is voor ons belangrijk. Immers: de school meldt aan bij de CLO en stelt, in overleg met de ouders, het dossier samen, deze twee partijen delen wel vaak, maar niet altijd dezelfde mening. De ervaringen leren daarbij dat veel dossiers van scholen dusdanig goed en compleet zijn dat een toelichting door de IB-er/groepsleerkracht en/of ouders niet meer nodig is. Van de andere kant zijn sommige hulpvragen van kinderen zo complex dat een toelichting juist heel waardevol kan zijn.