Overgang po-vo

Het is onze mede verantwoordelijkheid om een goede overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs te organiseren. Afstemming met het Voortgezet onderwijs vindt daarom regelmatig plaats. Daarnaast is een werkgroep actief die op thema’s oplossingen bedenkt om op onderdelen een betere aansluiting te realiseren. Deze werkgroep heeft kwaliteitskaarten ontwikkeld voor een goede overgang van het PO naar het VO.

Def Kw kaart PO-VO extra

Begin situatie rekenen-wiskunde

beginsituatie Engels

Beginsituatie Nederlands havo- en vwo

Beginsituatie Nederlands vmbo

Starttermen Praktijkonderwijs

Def-Kw-kaart-PO-VO-regulier