Ouders algemeen

Er zijn twee folders ontwikkeld door het samenwerkingsverband. Een folder voor als uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisschool zelf kan bieden en er hulp wordt ingeroepen van een ambulant begeleider. Er is ook een folder voor als er een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd voor het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs.

Folder Ambulante Begeleiding

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

Het kan voorkomen dat u met bepaalde vragen zit die onvoldoende beantwoord worden door een van medewerkers van het samenwerkingsverband. U hebt gesprekken gehad met deze persoon en toch bent u niet tevreden met het resultaat. Voor die situaties is er een klachtenprocedure opgesteld. Stapsgewijs:

  1. U bespreekt het probleem met de medewerker. Samen zoekt u oplossingen. U komt er niet uit.
  2. De directeur van het samenwerkingsverband wordt geïnformeerd. Hoor en wederhoor vindt plaats.        Telefoonnummer 0316-341618
  3. Ook langs deze procedure is de kwestie niet opgelost. U doet een beroep op de klachtenregeling. Dat kan langs 2 kanalen.
  • 3a. U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van het bestuur van het samenwerkingsverband. Haar naam is Chiene Hulst.  Telefoonnummer: 06-45434266 of via de  mail chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
  • 3b. U dient een klacht in bij de klachtencommissie. Die melding verloopt via het samenwerkingsverband de Liemers po, Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar. Contactpersoon: mevrouw Martine van Dijk. Tel. 0316-341618

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.
Alle informatie hierover is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl

klachtenregeling SWV Onderwijs op Maat de Liemers

Het samenwerkingsverband de Liemers po heeft een privacy verklaring opgesteld
om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze is als bijlage toegevoegd.

Privacyverklaring scholen