Organisaties

Op landelijk niveau zijn er verschillende organisaties die zorg dragen voor de begeleiding van scholen/ouders/begeleidingsinstituten op het gebied van Dyslexie. Hieronder staat een kort overzicht.

Masterplan Dyslexie:                                                                                                 Project in opdracht van het ministerie van OCW. Het wordt uitgevoerd door KPC Groep en het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met diverse partners in het onderwijsveld. Masterplan Dyslexie werkt aan de invoering van de protocollen (Leesproblemen en) Dyslexie in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt via voorlichting, professionalisering en de ontwikkeling van aanvullende materialen.  

Steunpunt Dyslexie:                                                                                                    

Het Steunpunt Dyslexie van Balans: http://www.steunpuntdyslexie.nl geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.

Stichting  Dyslexie Nederland                                                                                         De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van      wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg. Op hun site vind je de meest actuele info over richtlijnen en interventies: http://www.stichtingdyslexienederland.nl

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie ( voorheen NRD en KD)                                                                                                                                         

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is de organisatie die erop toeziet dat het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B) op een juiste manier wordt uitgevoerd en geïnterpreteerd. Alle organisaties die gecontracteerd zijn door de Liemerse gemeenten, zijn aangesloten bij dit instituut.