MIK klas, organisatie

Mikklas

Organisatie en werkwijze 

Algemene doelstelling
Door binnen de zorgstructuur van het samenwerkingsverband extra aandacht te besteden aan meer- en hoogbegaafdheid willen we de kwaliteit van het onderwijs aan deze leerlingen op de scholen verhogen.  

Doelstelling van de MIK-klas
– Tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen daar          waar de basisschool handelingsverlegen is
– Optimale ontwikkelingskansen bieden voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Over inhoud en aanbod
De uitgangspunten van de MIKklas zijn:
– leren van en met elkaar
– vervullen van verschillende rollen in groepswerk
– topdown leren
– tasc-model hanteren
– leren reflecteren
– inzicht in leerstijlen
– leren plannen

Kenmerken van het aanbod en de aanpak in de MIK-klas
- het project “Tijdsartiesten” dient als leerlijn voor het hele jaar
– daarnaast wordt er gewerkt met gastlessen voor bepaalde onderdelen
– werken vanuit leervragen van de leerlingen
– starten met het werken met een portfolio waarin het maken en bespreken van                      reflectieverslagen een vast onderdeel is
– de leerkrachten vervullen een begeleidende rol waarbij het principe van topdown leren        wordt toegepast. De MIK-klas wordt afgesloten met het presenteren van een                        eindwerkstuk

Het verblijf in de MIK-klas
De kinderen bezoeken de MIKklas een middag per week.
Candea College: donderdagmiddag van 12.45 tot 14.45 uur Locatie Eltensestraat
Liemers College: maandagmiddag van   12.45 tot 14.45 uur Locatie Heerenmäten
De eerste MIK-klas start na de herfstvakantie en loopt tot de meivakantie:                              +/- 23 bijeenkomsten.
De kinderen komen zelfstandig naar de locaties.

Inspanningsverplichting basisschool
- de school is bereid om het lesprogramma zodanig aan te passen dat er ruimte en tijd is       om opdrachten vanuit de Mikklas op school uit te voeren
– de school is bereid en in staat om de leerling te begeleiden en de adviezen van de Mik-         klas toe te passen tijdens en na de plaatsing – de school is bereid om rooster   en nevenactiviteiten op school aan te passen aan deelname van de Mik-klas.