Medezeggenschap

Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke plicht een Ondersteuningsplanraad in te richten. De ondersteuningsplanraad moet instemmen met het ondersteuningsplan.
In de bijlage kunt u zien wie daarin zijn gekozen of voorgedragen

Samenstelling Ondersteuningsplanraad

model-statuut-swv-po

model-reglement-opr-po

model-huishoudelijk-reglement-opr