Medezeggenschap

Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke plicht een Ondersteuningsplanraad in te richten. De Ondersteuningsplanraad moet instemmen met het ondersteuningsplan. In de bijlage kunt u zien wie daarin zijn gekozen of voorgedragen

Samenstelling Ondersteuningsplanraad

Statuut SWV PO, versie 28-11-2019

Reglement OPR PO, versie 28-11-2019

Huishoudelijk reglement OPR, versie 28-11-2019

Notulen OPR 26-09-2019

Notulen OPR 28-11-2019