Lezen en dyslexie /thuisonderwijs

Op deze pagina staan  allereerst links naar  Dyslexie Centraal.  Zij publiceren nieuwsbrieven, waarin aangegeven wordt hoe de begeleiding van leerlingen op zorgniveau 2 en 3 plaats kan vinden in deze uitzonderlijke periode.

Tijdelijke aanpassing toegangscriteria dyslexieonderzoek

Overleg Dyslexie en onderwijs op afstand

https://www.dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/informatie-rondom-corona-maatregelen/advies-rondom-toetsen-voor-de

https://www.dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/begeleiding-van-leerlingen-met-leesproblemen-en-dyslexie-tijden-van-het

Hieronder vind je verder interessante info en ideeën over het lezen thuis.

TipsVoorOudersEnLeerlingen_dyslexie (2)  

http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/

https://padlet.com/ddevisser/66wzg24k7dw0

Lezen en schrijven in tijden van Corona

Tips voor ouders en leerlingen Begrijpend lezen

Oefendictee meester Klaas

BLOON

What do you want to do ?

New mail