Klankbordgroep

In de periode 2016-2020 is de projectgroep Aandacht voor Het Jonge Kind actief geweest. Doel was het inspireren en informeren van professionals die met jonge kinderen werken.

Tijdens de projectperiode heeft een Klankbordgroep gefunctioneerd met afvaardigingen van alle voorschoolse voorzieningen en schoolbesturen binnen De Liemers. Aan de klankbordgroepleden wordt gevraagd om als ambassadeur op te treden. De namen van de ambassadeurs worden binnenkort op deze site bekend gemaakt.

Organisatie Ambassadeur
Kinderopvang Puck en Co
Kinderopvang HumanKind
Kinderopvang  Zonnekinderen
Innerwaard
Liemers  Novum
Eenpitter/Schilderspoort
SWV De Liemers

Jonge kind