Geschillenregeling CLO

Een bezwaarschrift indienen

U kunt een bezwaarschrift indienen tegen een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring  van de CLO.
Wanneer u dit van plan bent, dient u dat binnen zes weken, nadat de CLO een beschiikking heeft afgegeven, te doen.
In een bezwaarschrift moet u het volgende aangeven:
– naam en adres;
– dagtekening;
– omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend (een afschrift van dit besluit dient te zijn bijgevoegd);
– gronden van bezwaar.
Een commissie beoordeelt uw bezwaarschrift.

2013_-_Klachtformulier

Uw bezwaarschrift moet worden gestuurd naar het secretariaat van de CLO die de beschikking heeft afgegeven.
Dit adres is voor u:
CLO De Liemers
Mercurion 36
6903 PZ  Zevenaar

Voor vragen en nadere informatie kunt u bellen met mw. M. van Dijk-de Fouw (secretaresse van de CLO), telefoon 0316-341618.

Reglement van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo

Geschillencommissie
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft zich aangesloten bij de landelijke geschillencommissie toelaatbaarheidsverklaringen.

www.onderwijsgeschillen.nl