Geschillenregeling

Geschillenregeling CLO – Een bezwaarschrift indienen

De aanvrager van een toelaatbaarheidsverklaring kan een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing van de CLO over het al dan niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring. Wanneer u dit van plan bent, dient u dat binnen zes weken, nadat de CLO een beschiikking heeft afgegeven, te doen.
In een bezwaarschrift moet u het volgende aangeven:

  • Naam en adres;
  • Dagtekening;
  • Omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend (een afschrift van dit besluit dient te zijn bijgevoegd);
  • Gronden van bezwaar.

Een commissie beoordeelt uw bezwaarschrift.

Klachtformulier 2013

Uw bezwaarschrift moet worden gestuurd naar het secretariaat van de CLO die de beschikking heeft afgegeven.

CLO De Liemers
Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar

Voor vragen en nadere informatie kunt u bellen met mw. M. van Dijk – de Fouw (secretaresse van de CLO). Telefoonnummer: 0316-341618.

Reglement van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo

Geschillencommissie
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft zich aangesloten bij de landelijke geschillencommissie toelaatbaarheidsverklaringen.

www.onderwijsgeschillen.nl